เปลี่ยนสำเนียงในวันแรกที่มาประเทศไทยฉบับเดิม

วันแรกที่ผมมาประเทศไทยสำเนียงเปลี่ยนไป รุ่นเดิมคนไทยพูดสำเนียงจีน Hahaha,hahaha,hahaha,hahaha,hahahahahahaha ตัวอย่างเช่น,เคอร์รี่-ลิ่อินเดียนภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษกับยูนิค pronunciation วันนี้น้องชายฮันต้องการทุกคนต้องรู้สึกที่สุดที่มีเวทมนต์รูปแบบของไทยภาษาอังกฤษ ...
Read More